שבלונת ניוט

70 59

סרגל המשמש לשרטוט ניווט
ימי אספקה: 14

שיתוף

שבלונת ניווט המאפשרת לסמן דקות טיסה לפי מהירות 90 קשר או 100 קשר,

סימון מטרות, נקודות הזדהות, מלנות "צא כיוון" קווי סחיפה, הודעות, מדידת מרחקים,

מדידת כיוון יחסי לנתיב טיסה קיים לצורך מדידת כיוון בזמן שינוי כיוון