Instrument flying hand book

129

ספר ללימוד הטסת מכשירים
ימי אספקה: 14

שיתוף
הספר ללימוד טיסת המכשירים,
הספר הרישמי של ה FAA מלווה בשרטוטים ותמונות המחשה,
זה המקור ל"תורת" המכשירים,
מתאים ללמודים להגדר מכשירים מומלץ לכל טייס בעל הגדר מכשירים או טייס מסחרי,
ספר שילווה אותך לאורך דרכך המקצועית כטייס.